مطالب برگزیده

شنبه

سئول، 28 ژانویه (یونهاپ) -- پیش بینی آب و هوای 12 شهر کره در ساعت 9:01 صبح شنبه است.

دما (C) محبت احتمال

بالا/پایین (%)

سئول -1/-12 30

اینچئون -1/-10 استراتوس 30

Suwon -1/-12 30

Cheongju -1/-11 60

Daejeon 00/-11 60

Chuncheon -2/-16 سنگین 40

Gangneung 01/-10 0

Jeonju 01/-9 60

Gwangju 01/-7 60

Jeju 04/01 60

Daegu 02/-9 amorphous 20

بوسان 03/-7 در مه 20

(END)