مطالب برگزیده

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 6 آوریل (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) در ساعت 11:00 صبح با Yonhap Infomax، آژانس مالی و حامل یونهاپ هماهنگ است.

(%) (% )

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
49 3.
50

2-M 3.
48 3.
49

3-M 3.
47 3.
48< /p>

6-M 3.
52 3.
53

12-M 3.
58 3.
59

(پایان)