مطالب برگزیده

روز دوشنبه

سئول، 10 اکتبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9 صبح دوشنبه است.

کاهش دما (C) امکان

بالا /کم (%)

سئول 11/08 60

اینچئون 12/09 60

سوون 12/10 60

Cheongju 14/10 70

Daejeon 15/09 60

Chuncheon 12/08 60

Gangneung 16/11 0

Jeonju 15/11 60

Gwangju 16/12 30

Jeju 19/16 20

Daegu 17/11 تشییع جنازه 20

بوسان 19/13 0

(پایان)< /p>