مطالب برگزیده

پاییز 3 سپتامبر

سئول، 31 اکتبر (یونهاپ) -- در ماه سپتامبر کره جنوبی متوالی، دلایلی برای باور نشان داد که دوشنبه، فروش خرده فروشی و فراتر از از دست دادن در میان نگرانی های رکود.

در ماه سپتامبر 0.
6 درصد کاهش یافت.
طبق آمار کتابخانه کره، 0.
1 درصد در ماه.

فروش، هزینه، 1.
8 درصد در ماه سپتامبر کاهش یافته است.

2.
4 درصد در ماه، در مقایسه با 8.
8 درصد در ماه اوت، پایه نشان داد.

/p>

colin@yna.
co.
kr
(END)