مطالب برگزیده

کره جنوبی غلاف دیگر را گزارش می دهد

سئول، 6 دسامبر (یونهاپ) -- کره در روز سه‌شنبه به‌خاطر عفونت‌های هفته‌های مزارع، عابر را به صورت مورب تأیید کرد.

در هر صورت یک H5N1 خطرناک در ناجو، 355 کیلومتری سئول بود.
به گفته وزارت کشاورزی، که 11000 اردک پرورش می دهد.

پرونده را در مزارع 34 در اواسط اکتبر آورده است.

این اداره اقداماتی را برای مزرعه، محدودیت های صومعه، حذف انجام داد.
و یک بررسی اپیدمیولوژیک اضافه شد.

مزارع در حال اجرا کشور را تحت پوشش قرار دادند و ضد عفونی و بیماری را تقویت کردند.

graceoh@yna.
co.
kr
(END)