مطالب برگزیده

موارد کووید-19 در مرکز شهر 30000 نفر در میان روند نزولی

سئول، 13 اکتبر (یونهاپ) -- موارد ابتلا به کووید-19 در کره به 30,000 تن در روز پنج شنبه در بحبوحه بیشترین میزان عفونت در اواسط آگوست به 180,000 رسید.

بخش 26957 عفونت کووید-19، 71 مورد در خارج از کشور، تعداد موارد را به 25052677 می رساند، کره ممنوعیت و مبادله (KDCA) گفت.

بار موردی hebdomadal زیر 10000 در 14 هفته در 8981 دوشنبه کمتر از آن دوشنبه تست می‌کند.
با این حال سه شنبه 15476 و چهارشنبه 30535 ریباند شد.

کره روند نزولی داشته است که تعداد موارد ابتلا به 180745 مورد در 17 اوت به اوج خود رسیده است و در 26 سپتامبر دستورات کل نگر در فضای باز لغو شده است.

زمین های قابل کشت 25 مورد مرگ ناشی از کووید-19 و 28748 مورد را افزایش داده است.
KDCA گفت که بیماران بدحال در یک روز اوج 266، 263 نفر بودند.

kyongae.
choi@yna.
co.
kr
(END)