مطالب برگزیده

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 18 ژانویه (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) به عنوان نمونه ای مناسب برای Yonhap Infomax، آژانس مالی و عملیاتی Yonhap، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
54 3.
55

2-M 3.
59 3.
61

3-M 3.
68 3.
72

6-M 3.
83 3.
89

12-M 3.
86 3.
91

(END)