مطالب برگزیده

کاهش تولید 30 ماهه نوامبر:

سئول، 23 اکتبر (یونهاپ) -- پوسته تولیدی کره به دلیل نگرانی از رکود، یک نوامبر 2 و نیم ساله سقوط کرد.

شرایط قرارداد بخش تولید (PSI) طبق نظرسنجی کره و (KIET) 70 ماه، 91 در این ماه آمد.

در ماه مه 2020، 75 بخش رسید.
/p>

یک PSI با 100 خوش‌بین از بدبین‌ها بیشتر است.
این 168 متخصص صنایع انجام شد.

PSI 82 رسید، هر ماه.

صادرات نیز پس از پایان نوامبر 82، نشان داد.

کره با استفاده از ایالات و کشورها و ارتباط بین اوکراین و روسیه ماه‌ها در بحبوحه درآمدهای مالی زندگی می‌کند.
< br>

[email protected]
co.
kr
(END)