مطالب برگزیده

روز سه شنبه

سئول، 25 اکتبر (یونهاپ) -- این 12 شهر کره در ساعت 9 صبح سه شنبه است.

تنظیم دما (C) امکان تنظیم

بالا /کم (%)

سئول 17/05 0

اینچئون 15/07 0

سوون 16/04 0

Cheongju 16/05 0

Daejeon 17/04 0

Chuncheon 16/03 0

Gangneung 15/08 20

Jeonju 18/04 0

Gwangju 18/05 0

Jeju 17/10 10

Daegu 18/06 10

بوسان 18/09 10

(پایان)