مطالب برگزیده

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 20 ژانویه (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) از آنجایی که از طریق Yonhap Infomax، آژانس مالی و اسپری یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
51 3.
52

2-M 3.
56 3.
57

3-M 3.
62 3.
64

6-M 3.
74 3.
78

12-M 3.
77 3.
81

(END)